POTATIS, RIS & SPANNMÅL

Potatis, spannmålsprodukter (som pasta och couscous) och ris har olika klimat- och miljöpåverkan beroende på odling, transport och förädling. Risodling ger större utsläpp än annan spannmåls- och potatisodling eftersom de vattendränkta odlingarna frigör metangas. Import av ris kräver också långa transporter. I risodling används mer växtskyddsmedel än i potatisodling, minst växtskyddsmedel används i annan spannmålsodling. Förädlingen av spannmål till pasta, couscous, bulgur o.s.v. dominerar dessa produkters energianvändning. Ur klimatperspektiv är relativt oförädlade spannmålsprodukter som matvete och korngryn samt potatis att föredra framför ris.

Här kan du läsa mer om potatis, spannmål och ris.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV POTATIS, PASTA OCH RIS

  • Titta efter närproducerad och gärna ekologisk potatis.
  • Ris har stor påverkan på miljön och har även rapporteras ha höga halter av arsenik. Prova därför att variera riset med pasta, mathavre, matvete eller liknande och välj gärna ekologiskt ris om det finns.
  • Titta efter ekologiska och närproducerade spannmålsprodukter.
  • Relativt oförädlade spannmålsprodukter som matvete och korngryn är att föredra framför förädlade produkter som pasta och särskilt färsk pasta som kräver kylförvaring. Gör egen färsk pasta istället!

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

Står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.

BESÖK SIDAN

EU:s ekologiska märkning

EU:s märkning på varor från ekologiskt jordbruk.

BESÖK SIDAN

Svenskt sigill

Märkning som garanterar att råvaran har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar.

BESÖK SIDAN