HÅLLBART TURISTANDE I SVERIGE

Besöksnäringen är en av de störst växande näringarna i Sverige och ett uttalat mål för branschen är att fördubbla omsättningen till 2020. Alltså ett ypperligt tillfälle att som konsument visa att det är viktigt att det sker på ett hållbart sätt!

Att välja att semestra på hemmaplan minskar miljöpåverkan eftersom transportsträckan blir kortare. Sverige är dock ett avlångt land vilket kan innebära en del avstånd även när det gäller inrikesresor. Läs mer om transporter här. Att välja ett miljövänligt sätt att åka till destinationen är inte heller det enda du kan göra för att som inrikesturist få en så miljösmart semester som möjligt.

Tips för en medveten semesterresa i Sverige

Före resan:
 • Sverige har ett väl utbyggt tågnät, utnyttja det! SJ:s tåg drivs till 100 % på förnybar energi. 

 • Välj bussen före bilen, men även bil är bättre än båt och flyg. 
 • Välj boende som antingen har ett genomgående miljötänk eller som är miljöcertifierade. Se mer här.

 • Packa lätt. Genom att hyra kajaker eller cyklar, ta in på lokala vandrarhem och köpa lokalproducerad mat gynnar man den lokala turistnäringen.
Väl på plats:
 • Ta med ditt vanliga miljövett på semestern. Återvinningsmöjligheter är vida utbyggt i Sverige. Är det inte lätt att återvinna, påtala det för hotellet och researrangören.
 • Ät lokalproducerad och ekologisk mat.
 • Besök och uppmuntra lokala initiativ så att turismen ägs och drivs av människorna som bor på orten.
 • Ta dig runt med kollektivtrafik, hyr cykel/elcykel eller gå.
 • Upplev Sverige från sin bästa sida genom någon ekoturismarrangör. 
 • Värna vår allemansrätt och vår natur; plocka inte fridlysta blommor och fiska ej fredade fiskar.
 • Visa genom frågor och med plånboken att du uppskattar arrangörer som tänker hållbart.

Organisationer som arbetar med frågan:

Ekoturismföreningen

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Står tillsammans med Visit Sweden bakom märkningen Naturens Bästa.

BESÖK SIDAN

Svenska Turistföreningen (STF)

STF är en ideell organisation som främjar turism i Sverige. En del av deras vision är att turism ska vara hållbart. En av huvudmännen bakom ekoturismmärkningen Naturens bästa. Alla deras egna logiverksamheter har någon miljömärkning, av de andra ca 300 logianläggningarna som är knutna till dem har 10-15 % någon miljömärkning.

BESÖK SIDAN

Swedish Welcome

Swedish Welcome är en svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling. Genom hemliga och bokade besök hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcome-rådgivare verksamheterna inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar. Resultaten av bedömningen visas upp på deras hemsida där det går att söka på certifierade boenden och andra upplevelser.

BESÖK SIDAN

Källor

Fritt fram för friluftsliv – Naturvårdsverket, broschyr framtagen efter Tankesmedjan för friluftsliv 2012. Hämtad från:

BESÖK SIDAN