MÅLNING

Undvik färger och lacker med lösningsmedel (lacknafta, thinner, terpentin, xylen, toluen). En första tumregel är att använda vattenbaserad färg inomhus och färg som är tillräckligt hållbar utomhus.

UTOMHUS

Bland det bästa för miljön är slamfärg, eftersom den inte innehåller farliga lösningsmedel. Det är också ett hälsoanpassat färgval med tanke på att den alltså innehåller vatten som lösningsmedel. ”Falu rödfärg” är den vanligaste s.k. slamfärgen. Färgämnet, som kommer från kopparhaltig malm, innehåller dock låga halter av bl.a. koppar och bly. Andra bra alternativ är linoljefärg (utan lösningsmedel) och järnvitriol som ger en grånad fasad på trähus.

INOMHUS

Använd vattenbaserade färger och fråga efter färger med låg avdunstning av flyktiga ämnen. Inomhusfärg som innehåller linolja är bra för miljön, men kan avge irriterande ämnen när den torkar. Det finns idag lösningsmedelsfri linoljefärg med låga utsläpp. För färg inomhus kan du fråga efter EU Ecolabel- och Svanen-märkta färger.

Användningen av träoljor ger stora utsläpp av lacknafta. Lacknafta bildar oxidanter med marknära ozon som bl a påverkar växtligheten negativt.

Burkar med färgrester ska behandlas som miljöfarligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation. Tvättvätska från tvätt av målningsverktyg ska behandlas på samma sätt.

Ställ frågor när du handlar – handlaren ska alltid kunna få besked av leverantörerna av varorna om vad de innehåller. Kemiska produkter som lim och färger ska ha varningsmärkning på svenska om de är hälso- eller miljöfarliga och information om hur de ska hanteras.

KÄLLOR

Bygg och måla klokt (2008)

Ett faktablad från Kemikalieinspektionen om hur man undviker onödiga kemikalier när man målar och bygger.

BESÖK SIDAN

Naturskyddsföreningens Grön guide om renovering

BESÖK SIDAN