FÖRDJUPNING POTATIS, PASTA, RIS M.M.

Potatis, olika slag av spannmål inklusive ris har mycket olika klimat- och miljöpåverkan beroende på odling, transport och förädling. En portion ris har större klimatpåverkan än en portion potatis eller pasta. I odling av ris och potatis behövs stora mängder växtskyddsmedel, medan spannmålsodling inte kräver lika stora mängder. Förädlingen av spannmål till pasta, couscous o.s.v. kräver energi, vilket gör att dessa produkter har större klimatpåverkan än relativt oförädlade produkter som matvete och korngryn.

RIS

Ris har större klimatpåverkan än annan spannmål och potatis på grund av att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan. 75 procent av all risodling är konstbevattnad vilket är ett problem eftersom vatten är en bristvara. Flera av de växtskyddsmedel som används i risodling i Asien är mycket giftiga och kan orsaka hälsoproblem och skador på miljön. Ris transporteras långa sträckor vilket också bidrar till den negativa klimatpåverkan. Ur klimatperspektiv är det därför bättre att välja närproducerade spannmål eller potatis istället för ris.

POTATIS

Potatisodling kräver relativt mycket växtskyddsmedel på grund av att potatis lätt angrips av sjukdomar, särskilt bladmögel, och därför blir skörden av ekologiskt odlad potatis ofta mindre eftersom växtskyddsmedel inte används. Konventionell och ekologisk potatis genererar ungefär samma utsläpp av växthusgaser, men eftersom skörden av ekologisk potatis ofta blir mindre kan utsläppen bli större per kilo ekologisk potatis. Vid ekologisk odling sprids dock inte växtskyddsmedel ut i naturen och den biologiska mångfalden skyddas.

SPANNMÅLSPRODUKTER

Spannmålsprodukter som pasta, couscous, bulgur och matvete har olika stor klimatpåverkan beroende på hur produkten förädlas. I spannmålsodling kommer utsläppen av växthusgaser främst från produktionen av mineralgödsel och från lustgasutsläpp från marken. Produktionen av mineralgödsel står för den största delen av energianvändningen i odlingen. Ekologisk odling ger mindre utsläpp och energianvändning eftersom mineralgödsel inte används. För relativt oförädlade produkter som matvete och korngryn står odlingen för en stor del av energianvändningen, medan förädlingsprocessen och transporter står för den största delen av energianvändningen i mer förädlade produkter som färsk pasta. Färsk pasta kräver också kyltransport vilket ökar energianvändningen. För importerade produkter står transporter till Sverige för en stor del an klimatpåverkan. I spannmålsodling används mindre växtskyddsmedel än i potatisodling och i svensk spannmålsodling används mindre växtskyddsmedel än i övriga Europa.

KÄLLOR TILL TEXTEN

Miljösmarta matval

Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av tankesmedjan Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd. Beställ ett ex av foldern här

BESÖK SIDAN

På väg mot miljöanpassade kostråd

Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (2008). En rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Livsmedelsverket, som är underlaget till Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

 

BESÖK SIDAN