SKRIVARE

Som med all elektronik behövs mycket råvaror, metaller och kemikalier för att tillverka skrivare. Även användningen påverkar miljön eftersom det går åt både elektricitet, bläck och papper. Därför bör man använda sin skrivare länge och inte köpa en ny när bläckpatronen tar slut, trots att en ny skrivare kan vara billigare än en ny bläckpatron. Det är viktigt att lämna in både tomma bläckpatroner, tonerkassetter och uttjänta skrivare till återvinningen för att förhindra att kemikalier läcker ut i naturen. Då kan även materialet tas tillvara i tillverkningen av nya produkter.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV SKRIVARE

  • Välj en miljömärkt skrivare om du köper ny (se nedan). Fråga också efter den mest energisnåla.
  • Välj helst miljömärkta och återfyllda tonerkassetter och bläckpatroner. Kolla om leverantören du köper av har ett retursystem för återsändning av dina tomma tonerkassetter och bläckpatroner. Det brukar finnas information om detta på eller i kartongen, fråga annars i butiken.
  • Uttjänta skrivare och tomma tonerkassetter och bläckpatroner ska lämnas till återvinningscentralen. Här finns information om olika kommuners återvinningssystem. Tonerkassetter kan också kostnadsfritt lämnas tillbaka till butiken.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

TCO Certified

Ställer krav på låg energiförbrukning och begränsad användning av miljöfarliga ämnen och återvinning.

BESÖK SIDAN

Energy Star

Är ett internationellt frivilligt märkningsprogram för energieffektivitet.

BESÖK SIDAN

Svanen

Granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

BESÖK SIDAN