ELEKTRONIK

Vi konsumerar mer och mer elektronik. Nya produkter kommer ständigt ut på marknaden och de gamla blir snabbt omoderna. Elektronik påverkar miljön under apparaternas hela livslängd, från utvinning av mineraler, till tillverkning, användning och till slut – avfall.

Under den här kategorin har vi samlat information om hur vår konsumtion av elektronik påverkar miljön och människor som arbetar inom industrin. Eftersom problemen inom elektronikindustrin är liknande för det flesta produkter har vi tagit fram en fördjupande text om elektronik i allmänhet, som du hittar här.

E-AVFALL

 

Den växande konsumtionen av elektronikprodukter leder också till en ökning av e-avfall. Varje år genereras upp till 50 miljoner ton e-avfall i världen. Avfallet innehåller ofta många farliga ämnen som kan skada människors hälsa och förorena miljön om det inte tas om hand på rätt sätt. Därför är det viktigt att lämna in allt elavfall på kommunens återvinningsstation. Mobiltelefoner kan lämnas på närmaste försäljningsställe. 

Inom EU uppskattas 25-40 procent av alla elektriska och elektroniska produkter samlas in för återvinning, medan det är oklart vad som händer med de resterande 60-75 procenten. En del av detta avfall exporteras till utvecklingsländer i exempelvis Asien och Afrika, trots att export av e-avfall till utvecklingsländer är förbjudet inom EU. Mycket av avfallet kommer dit olagligt men vi skickar även dit våra gamla grejer som fortfarande fungerar, dock bara en liten stund, för att det också ska bli e-avfall. Dessa länder har ofta inte fungerande system för att ta hand om avfallet vilket resulterar i svåra miljöproblem. 

Världens största soptipp för el-avfall heter Agbogbloshi, ett väldigt slumområde i Accra, Ghanas huvudstad. Här, långt från kontor och hem i väst, hamnar mängder av uttjänt elektronik från Europa och USA. Den största delen av avfallet hamnar på en 11 fotbollsplaner stor soptipp där mer än tusen personer, vuxna och barn, arbetar med att ta isär apparaterna och bränna sladdar och kretskort för att utvinna koppar. Metallen kan sedan säljas till uppköpare på tippen. Det är ett extremt farligt arbete på grund av alla de tungmetaller som avges när avfallet bränns. Röken är särskilt farlig för barnen som riskerar att få andningssvårigheter, hosta och huvudvärk. De skär sig också lätt på vassa föremål och bränner sig. Tungmetallerna kan orsaka cancer, missfall och infertilitet.

TIPS FÖR EN HÅLLBAR KONSUMTION AV ELEKTRONIK

  • Använd de apparater du har länge, uppdatera och komplettera istället för att köpa nytt.
  • Laga istället för att köpa nytt. Ofta kan det kännas onödigt att laga in spruckna skärm eller byta batteri, eftersom det är så dyrt – är det inte lika bra att köpa nytt? Men genom att laga och ha kvar längre gör du både miljö och människor en stor tjänst.
  • Ta hand om det du har och förebygg skador. Ha skydd till mobilen, och sätt en bit eltejp på de delar av laddsladdar och hörlurar som tar mest stryk så håller de längre!
  • Återanvänd apparater som du inte behöver längre. Ge dem till en vän eller sälj dem.
  • Köp begagnade elprylar istället för helt nya – det finns mängder med mobiltelefoner, surfplattor och datorer på hemsidor med andrahandshandel. 
  • Lämna alltid in all uttjänt elektronik till återvinning. 

ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED FRÅGAN

DanWatch

Ett danskt ideellt media- och researchcenter som arbetar med grävande journalistik kring företagsetik och har granskat export av e-avfall.

BESÖK SIDAN

Fair Action

En ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel och bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. Har bland annat rapporterat om arbetsförhållanden i elektronikindustrin.

BESÖK SIDAN

Latinamerikagrupperna

En solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Har olika temaområden, bland annat gruvdrift.

BESÖK SIDAN

makeITfair

Ett europeiskt projekt bestående av ett flertal organisationer från olika länder som fokuserar på villkoren inom elektronikindustrin.

BESÖK SIDAN

Swedwatch

En organisation som granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling. Har bland annat rapporterat om problematiken med konfliktmineraler.

BESÖK SIDAN

Greenpeace

Har sedan 2006 presenterat Guide to Greener Electronics där du som konsument kan få hjälp till att välja ett grönare alternativ när du ska köpa ny elektronik.

BESÖK SIDAN