DATOR

En stor del av en dators miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen under användningsfasen, men tillverkningsfasen har också stor betydelse. För att tillverka en dator behövs, enligt FN, ungefär 1 500 liter vatten, 5 300 kwh energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier, sammanlagt 1,8 ton naturresurser. Därför är det minst lika viktigt att inte köpa en ny dator i onödan som att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen när man använder sin dator.

Liksom annan elektronik är tillverkningen av datorer energikrävande och miljöbelastande. Tillverkningen sker ofta i låglöneländer främst i Asien där arbetsvillkoren är bristfälliga med låga löner, obligatorisk övertid som överstiger den lagliga arbetstiden, bristande skyddsutrustning och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.

 

Gå direkt till kalkylen för att räkna ut ditt hus eller din lägenhets energiförbrukning.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV DATORER

  • Fundera noga innan du köper en ny dator. Försök helst uppgradera den du har, kanske räcker det att byta minneskort eller processor.
  • Om du köper nytt, välj en dator som passar dina behov. En kraftfull dator som mest används för ordbehandling och internetsurfande drar betydligt mer energi än vad som är motiverat för uppgifterna, vilket tär på miljön helt i onödan.
  • Tänk även på vilka material som ingår i datorn (tungmetaller i batterier, flamskyddsmedel, kvicksilver i bildskärm) samt hur tillgången på reservdelar är för produkten, så att den går att reparera och inte behöver bytas i onödan.
  • Titta efter en miljömärkt dator (se nedan).
  • Att tänka på för att minska energiförbrukningen när du använder datorn är att använda energisparläge, inte använda skärmsläckare och stänga av datorn när den inte används.
  • Lämna alltid in uttjänta datorer till återvinning, här kan du hitta din närmaste återvinningscentral.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

TCO Certified

Ställer krav på låg energiförbrukning och begränsad användning av miljöfarliga ämnen och återvinning.

BESÖK SIDAN

Energy Star

Är ett internationellt frivilligt märkningsprogram för energieffektivitet.

BESÖK SIDAN

Svanen

Granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

BESÖK SIDAN

EU Ecolabel

Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

BESÖK SIDAN

Greenpeace

Har sedan 2006 presenterat Guide to Greener Electronics där du som konsument kan få hjälp till att välja ett grönare alternativ när du ska köpa ny elektronik.

BESÖK SIDAN

KÄLLOR TILL TEXTEN

Grönare IT! – Leaflet no 4 (2009). En informationsfolder från makeITfair om elektronikavfall.

BESÖK SIDAN

Computer Connections

Supply chain policies and practices of seven computer companies (2009). En rapport från holländska SOMO som granskar sju företags uppförandekoder.

BESÖK SIDAN

Datorns energianvändning

Artikel på Energimyndighetens hemsida

BESÖK SIDAN