Pension

När det gäller pensionssparande gäller förstås samma sak som vid fondsparande. Många pensionsbolag och pensionsfonder utger sig för att ta allvarligt på att investera i socialt och miljömässigt hållbara bolag. Huruvida detta stämmer är inte alltid helt givet.

På Pensionsmyndighetens hemsida kan man läsa om vilka slags bolag de olika pensionsfonderna består av, och vilka riktlinjer som finns. De som är märkta med ”M/E” ska ha miljö- eller etiskt hållbar profil.

Notera gärna vilka branscher som utesluts ur fonden – i flera fall lämnas en del att önska och vissa branscher som kanske borde uteslutas för att kallas hållbar finns inte med i listan.