Fonder

När man köper aktier är det lätt att välja företag man känner rimmar väl med ens egna värderingar. Fonder kan vara lurigare – hur vet jag att fondförvaltarna inte investerar i sånt jag själv aldrig skulle välja?

På senare tid har det kommit fler och fler så kallade hållbara fonder. Enligt Dagens industri kan man kalla det en ”megatrend” – suget efter hållbarhet i fonder är stort. Dessa fonder kallas ”SRI-fonder” – Sustainable and Responsible Investments. Detta kan innebära att man t ex undviker att investera i bolag som har negativ påverkan på miljö eller människors liv och hälsa, eller att man investerar i sådana företag som har positiv påverkan. Läs gärna mer om vad ”ansvarsfulla investeringar” innebär på Fondkollen.

Men att välja en helt hållbar fond är inte helt rätt. Ofta reserverar sig fondförvaltarna att investera i t ex 10% vapen eller 5% fossila bränslen, men kallar ändå fonden för hållbar eller etisk.

För att vara riktigt säker på vad som ingår, och vad man får kan man kolla in varje enskild fond noga. Detta kan man göra enkelt på Hållbarhetsprofilen vilket är en tjänst från Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Sök på fonden då funderar på att investera i och se vad de har för riktlinjer och vilka sorters bolag de premierar eller väljer bort!