Tandkräm

Vanligtvis borstar vi tänderna åtminstone ett par gånger varje dag, för god munhygien. Men vad innehåller tandkrämen vi stoppar i munnen?

I en produkt som tandkräm kan det finnas en mängd hälsovådliga ämnen som verkar negativt på vår miljö och hälsa. Exempel på sådana ämnen är den antibakteriella tillsatsen triclosan, parabener och natriumlaurylsulfat.

  • Tricoslans verkan på tandhälsan är ingen eller mycket svag, men när den kommer ut med avloppsvattnet är den giftig för fisk och andra vattenlevande organismer. Positivt är att produkter som innehåller Tricoslan på senare år har uppmärksammats mycket och därför sakta börjar tas bort från hyllorna i butiken.
  • Parabener är vanliga konserveringsmedel som är misstänkt skadliga för miljön och människan. Även dessa börjar sakta uppmärksammas som hälsovådliga.
  • Natriumlaurylsulfat är ett ämne som kan irritera slemhinnorna men som finns i de flesta vuxentandkrämer som skumbildare.

Köp alltid Svanenmärkt tandkräm, eller något av de naturliga och ekologiska märkena som finns på marknaden idag. Förutom de Svanenmärkta tandkrämerna finns sällan bra alternativ i våra vanliga livsmedelsbutiker. Vårt förslag är att söka sig fram på internet eller besöka den lokala hälsokostbutiken. Fråga gärna oss i föreningen också på: bjorn.jensen@medvetenkonsumtion.org

svanenlogo

Bra länkar för vidare läsning:

Vad har tandkräm med försämrad spermakvalité att göra?

MIKROPLASTER I Tandkräm

KEMIKALIEINSPEKTIONEN OM BL.A. Tandkräm