RÅD OCH TIPS

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan” orsakas utsläppen av växthusgaser till drygt 80 procent av den privata konsumtionen. Genomsnittssvensken släpper ut 7 ton koldioxid per år genom sin privata konsumtion. Den privata konsumtionen kan i sin tur delas upp på aktiviteterna ”äta” med utsläpp på drygt 30 procent, ”bo” med drygt 20 procent, ”resa” med drygt 30 procent och ”övrigt” knappt 20 procent.

Det är långt ifrån så att vi alltid kan se konsekvenserna av vår konsumtion i vår närmiljö. Svenskar köper mycket importerade varor och nästan hälften av alla växthusgaser som bildas av vår konsumtion kommer från importer. Varorna produceras ofta i länder långt från Sverige, där människor lider på grund av kemikalieanvändningen, utsläpp i mark och hav och dåliga arbetsvillkor.  

Medveten konsument

Här har vi samlat information och praktiska verktyg för hur man kan göra små ändringar i vardagen, som gör stor skillnad för planeten. Du får tips om hur man kan tänka som en medveten konsument samt vilka märkningar man kan titta efter. 

I menyn till vänster väljer du kategori så får du upp några korta och konkreta råd. Vill du ha mer detaljerad information eller fördjupa dig ytterligare finns länkar till andra sajter och tips om böcker där du kan läsa mer.

Har du synpunkter på våra råd och tips eller information och kunskaper om något område som vi inte ännu har tagit med, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss med förslag och kommentarer. Maila till oss på info@medvetenkonsumtion.org