FÖRDJUPNING KAFFE & TE

Odling av kaffe och te förknippas med flera sociala- och miljömässiga problem i de länder där det odlas. Dessutom bidrar förädlingen av kaffe och te och de långa transporterna till stora utsläpp av växthusgaser.

 

ODLING
  • Kaffe och te odlas ofta i utvecklingsländer, kaffe odlas främst i Sydamerika och Afrika och te i Asien och Afrika.
  • Te odlas ofta på stora plantage medan det är vanligt att kaffe odlas på familjegårdar eller i mindre kooperativ, men det finns även stora kaffeodlingar.
  • På de stora odlingarna och plantagen odlas bara en gröda, vilket kräver en stor användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Det intensiva jordbruket har lett till minskad biologisk mångfald och bidrar till problem som övergödning, minskade grundvattennivåer och jorderosion.
LÅGA LÖNER
  • Kaffe och te är två arbetsintensiva grödor, det krävs mycket manuellt arbete – särskilt under skörden. För att hålla kostnaderna nere pressas lönerna för de som arbetar på plantage och odlingar.
  • Den största delen av priset som vi betalar för kaffe och te i butiken går till svenska eller multinationella företag som köper in råvaran, förädlar och förpackar den. De som odlar och skördar kaffebönor och teblad tjänar ofta inte mer än tillräckligt för att täcka produktionskostnaden och nätt och jämnt kunna försörja familjen.
  • Småodlare är därför mycket känsliga för variationer i världsmarknadspriset, sjunker priset minskar deras inkomst avsevärt och de kan till och med tvingas skuldsätta sig.
SVÅRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
  • Arbetsmiljön på plantage och odlingar är farlig och krävande på grund av användningen av kemiska bekämpningsmedel och det hårda fysiska arbetet.
  • Eftersom det behövs mycket arbetskraft under skörd är det vanligt med säsongsarbetare. De får ofta sämre betalt och har inte samma rättigheter som fast anställda.
  • Man arbetar ofta på ackord vilket gör att kvinnor får lägre lön eftersom de också måste ta hand om barnen vid sjukdom.
  • På teplantage är majoriteten av arbetarna kvinnor och det finns många vittnesmål om sexuella trakasserier från arbetsledarna.
KÄLLOR

KAFFE FRÅN BRASILIEN En bitter smak av orättvisa (2005). En rapport från Swedwatch som beskriver hur arbetsvillkoren i kaffeproduktionen i Brasilien är under all kritik och att en form av slavarbete till och med förekommer på vissa odlingar. Rapporten tar även upp en del av miljöproblemen i produktionen. Ladda ner rapporten HÄR

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP Rapport från Utan Gränser (2004). Beskriver de katastrofala effekterna av kaffekrisen som uppstod i början på 2000-talet. Den orsakades bland annat av en avreglering av kaffemarknaden och drabbade de fattiga odlarna mycket hårt, medan de stora multinationella rosterierna kunde fortsätta att göra jättevinster. Intressant rapport för den som vill förstå kaffebranschen bättre. Läs en sammanfattning HÄR

PRISET FÖR DITT KAFFE Rapport från Utan Gränser (2005). En uppföljning till rapporten ”Rättvisa i din kaffekopp”. Visar utifrån en samling personliga berättelser vilka konsekvenser prispressen på kaffe fått för de enskilda människor som sliter på kaffefälten i Latinamerika. Läs en sammanfattning här.

SUSTAINABILITY ISSUES IN THE TEA SECTOR A Comparative Analysis of Six Leading Producing Countries (2008). En rapport från den holländska organisationen SOMO som granskar sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i tebranschen med fokus på sex teproducerande länder.

WHAT’S REALLY IN YOUR CUPPA? A special investigation into the hidden costs of tea, milk and sugar (2011). En rapport om de gömda sociala och miljömässiga kostnaderna för en kopp te, från den brittiska miljötidningen The Ecologist. Ladda ner hela rapporten HÄR

 

Sidan uppdaterades januari 2021