FÖRDJUPNING FRUKT & BÄR

 • Frukt och bär har olika miljö- och klimatpåverkan beroende på var och hur de odlas. Utsläppen av växthusgaser kommer till största delen från transporter, kylförvaring och gödselanvändning.
 • Flyg- och lastbilstransporter ger större utsläpp än båt- och tågtransporter. Ett äpple från Frankrike genererar dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som ett svenskt äpple och ett äpple från Nya Zeeland genererar 4 gånger så stora utsläpp, enligt beräkningar från NATURVÅRDSVERKET (SID 48)

 

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
 • I fruktodling används kemiska bekämpningsmedel för att förhindra angrepp av skadeinsekter. Dessa medel kan skada både djur och människor och den omgivande miljön. Rester av bekämpningsmedlen kan också finnas kvar i de frukter som vi köper, vilket så klart inte är bra för hälsan och kan leda till förgiftning.
 • Värst är besprutade frukter och grönsaker som vi äter med skalet på, som jordgubbar, äpplen, tomater, nektariner och vindruvor.
 • Vindruvor är en av de mest besprutade grödorna som också bär på de största halterna av bekämpningsmedelsrester.
 • Köp i första hand ekologiska produkter för att undvika rester av bekämpningsmedel och för att värna om miljö och människor.
TROPISK FRUKT
 • Import av tropisk frukt som banan, ananas, mango och avokado är inte bara negativt ur klimatsynpunkt på grund av de långa transporterna, odling av dessa frukter har också negativa sociala och miljömässiga konsekvenser.
 • Banan och ananas är två frukter som har uppmärksammats. Bananer och ananas importeras främst från Sydamerika där de odlas på stora plantager. På plantagen används stora mängder giftiga jordbrukskemikalier som förgiftar grundvattnet, utarmar jorden och gör arbetarna sjuka.
 • Arbetsförhållandena på plantagen och i packhusen är tuffa med hårt fysiskt arbete och långa arbetsdagar, för en lön som ofta inte räcker till för att att försörja familjen.
 • Fackligt arbete motarbetas och många arbetare är illegala migranter som saknar lagligt skydd. Köp alltid ekologiska och helst även fairtrade-bananer.
BÄR
 • Ur klimatsynpunkt är svenska bär som blåbär, hallon, jordgubbar och lingon att föredra framför importerade eftersom transporterna blir kortare.
 • Trendiga “superbär” som goji och acai kommer från Kina respektive Brasilien (Amazonas), vilket innebär mycket långa transporter.
 • Dessvärre har många missförhållanden inom den svenska bärbranschen uppmärksammats i media de senaste åren. Det har handlat om fattiga människor från Thailand, Bangladesh, Vietnam och Kina som kommer till Sverige för att plocka bär, men som blir lurade på lönen och får arbeta och bo under ovärdiga förhållanden.
KÄLLOR

BANANA LINK En brittisk organisation som arbetar för en hållbar och rättvis handel med bananer och ananas. På deras hemsida finns mycket information om banan- och ananasodling och dess konsekvenser för människor och miljö.

MORS LILLA OLLE Del 1 och 2 (2011). Två rapporter från Swedwatch om arbetsförhållandena för asiatiska bärplockare i de svenska bärskogarna.

VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

 

Sidan uppdaterades januari 2021