Produktion av teknik

Produktion av teknik

Tillverkningen av elektronik har en stor påverkan på miljön och bidrar med stora mängder avfall och ger stora sociala konsekvenser.  

Metaller i mobiltelefonenMetaller som går in i tekniken

Av de 118 grundämnen vi känner till i dag kan vi hitta drygt en fjärdedel i en modern mobiltelefon, samt plast och andra material. Samtliga metaller utvinns genom gruvdrift. 

Kobolt är en metall som används i bland annat mobilbatterier och utvinns främst i Kongo där en tredjedel av produktionen sker i småskaliga gruvor där arbetarna gräver för hand. Denna metall har fått mycket uppmärksamhet då de trapporterats om hemska förhållanden i gruvorna där barnarbete är extremt vanligt.

Människorna som gör det svåraste arbetet

Tusentals människor gräver i jorden med sina bara händer för att försöka överleva. Andra tillbringar större delen av sina dagar under mark. Hettan är kvävande, det saknas syre i gruvschakten. Men gruvarbetarna säger att det de oroar sig mest för inte är olyckor utan det konstanta hotet att förlora sitt levebröd. skriver Joseph r. Kafuka för Arbetet.se, 23 dec 2020.

Väldigt många arbetar i såkallade informella gruvor vilka ofta saknar tillstånd eller använder illegala metoder. 

Arbetarna består ofta av barn i åldrarna 8-16 år. Barnen arbetar i gruvor som är upp till 300 meter djupa. Man arbetar då utan skydd, i totalt mörker samt i giftigt damm som orsakar lungsjukdommar. 

Enligt Arbetet.se uppskattas en miljon människor leva i modernt slaveri i kongo-kinshasa på grund av förhållandet inom gruvdriften.

 

Källor

https://www.forskning.se/2020/02/11/mobilkopet-satter-spar-i-planeten/#

https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/miljopaverkan-fran-elektronikprodukter/

 

 

Produktion av teknik är en del i vår serie Cirkulera Tekniken

Läs alla delarna och lär dig hur du kan cirkulera din teknik.

läs mer här