STYRDOKUMENT

Här hittar du viktiga handlingar som rör Medveten Konsumtions verksamhet och organisation. Vill du ha ytterligare information vänligen kontakta vår styrelse eller någon av våra anställda. Kontaktinformation finns HÄR.

Årsmöteshandlingar, stadgar m.m.

STADGAR ÅTTONDE VERSIONEN

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021