Miljömål

Föreningen Medveten Konsumtion jobbar varje dag för att uppnå flera olika miljömål. Allt ifrån Sveriges nationella miljömål och EUs miljömål, till de Globala Målen i Agenda 2030 har vi som ledstjärnor i allt vi gör. Läs mer om de olika målen och hur vi jobbar med dem i menyn till höger.