SVANEN

20 juli, 2016

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

Produkter

Svanen finns på 65 olika produktgrupper och tusentals produkter/tjänster.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för olika produktgrupper.

KONTROLL

Alla produkter kontrolleras på olika sätt; genom granskning av intyg, tester från oberoende laboratorier och genom kontrollbesök. Kraven höjs steg för steg, ofta vart tredje år.

Den nationella miljömärkningsorganisationen ska göra ett kontrollbesök hos verksamheten.

Länk till SVANEN hemsida