SVALAN

28 juli, 2016

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning på produkter som de rekommenderar ur allergisynpunkt. Märkningen ska vara en guide för konsumenter som letar efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd bedömer produkterna utifrån forskningsresultat, tester, produktinformation m.m. och utgår alltid från försiktighetsprincipen, vilket innebär att man inte rekommenderar en produkt om det finns några tveksamheter.

Produkter

Hygienprodukter, kuddar och täcken, tvättmaskiner, dammsugare, luftrenare, målarfärg m.m. Här finns en lista över alla Svalan-märkta produkter.

Kriterier

Det finns olika kriterier för olika produktgrupper. För hygienprodukter gäller följande:

Produkten ska vara

  • parfymfri
  • fri från allergiframkallande ämnen
  • fri från irriterande ämnen