Oeko-Tex® 100

28 juli, 2016

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. Oeko-Tex® standard 100 gäller den färdiga produkten och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilien.Som ett komplement finns Oeko-Tex® 1000, som utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, och berör även sociala villkor.

Produkter

Textilier och kläder.

Kriterier

 Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Nej.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Är tillåtna.

 • Konstgödsel

  Är tillåtet.

 • Vattenanvändning

  Inga regler.

 • GMO

  Inga regler.

 • Blekning

  Tillåten i Oeko-Tex® Standard 100. I Oeko-Tex® Standard 1000 tillåten bara i enstaka fall.

 • Förpackningen

  Ska när möjligt vara återanvändningsbar.

Hälsa

 • Förbud mot användning av miljöfarliga ämnen

  Oeko-Tex® 1000 tillåter inte användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen.

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen

  Möts till viss del i Oeko-Tex® 1000-märkningen.

 • Inga kemikalierester

  Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten. Tillmötesgås både i Oeko-Tex® 100 och Oeko-Tex® 1000.

Kvalitet

Textilier måste uppfylla kvalitetskrav gällande slitage, tvättäkthet och krympning.

Arbetsvillkor

 • International Labour Organisation (ILO) kärnkonventioner

  Följs. 1000-märkningen innefattar vissa regler gällande arbetsvillkor.

 • Arbetare får hälso- och säkerhetsträning.
 • Märkningen ställer också krav på arbetsmiljön och de anställdas sociala rättigheter.
 • Levnadslön tillämpas inte, men man följer ILO konvention 131 om minimilön.

Kontroll

 • Oberoende kontroller

  Certifierande organ måste vara internationellt auktoriserade enligt ISO 65 och genomförs av auktoriserade, oberoende forsknings- och testinstitut för textilier.

 • Frekvens på kontroller

  Alla operatörer från hantering efter skörd till konfektionstillverkning och försäljare måste gå igenom en årlig inspektion. Standarden revideras med en ny version cirka vart 2-3 år.

Länk till Oeko-Tex® 100 hemsida