MSC

26 juli, 2016

Marine Stewardship Council (MSC) driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder.En fisk- eller skaldjursprodukt som är MSC-märkt kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Huvudprinciper

Man strävar mot en förändring inom fiskeindustrin genom tre huvudprinciper:

 • Fiskbeståndets tillstånd ska inte överexploateras.
 • Fiskets inverkan på den marina miljön ska bibehålla biologisk mångfald.
 • Fiskets skötsel ska förvaltas för att anpassa sig till ändrade omständigheter och hållbarhet.

Produkter

Fisk och skaldjur. MSC har en lista med MSC-märkta produkter.

KRITERIER

MILJÖHÄNSYN
 • Fisket ska anpassas för att bibehålla ett uthålligt fiske och säkerställa att miljöpåverkan hålls minimal.
 • Fiskets inverkan på den marina miljön är en egen punkt som värderar vilken effekt fisket har på den marina miljön i dess omedelbara närhet
 • Förpackningar

  MSC ställer inte krav på förpackningsmaterialet av de märkta produkterna.

HÄLSA

Märkningen har inga kriterier för livsmedelstillsatser, joniserande bestrålning eller GMO.

ETISKA ARBETSVILLKOR

Sociala villkor är inte en del av MSC standarder.

KONTROLL

 • Oberoende kontroller

  Certifieringar enligt MSC:s standarder utförs av ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan.

 • Frekvens på kontroller

  Fisket inspekteras minst en gång per år.

Länk till MSC hemsida