EU ECOLABEL

26 juli, 2016

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

Produkter

Det finns sju olika produktområden och 28 produktkategorier t.ex. rengöring, hygienprodukter, hemelektronik, kläder och logi.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för varje produktkategori. Här kan du läsa en sammanställning av EU Ecolabels kriterier för textil.

Gemensamt för alla 28 produktkategorierna är kontrollen:

KONTROLL

Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. Kraven höjs kontinuerligt.

Länk till EU ECOLABEL hemsida