EU ECOLABEL - textil

24 augusti, 2016

Kraven från EU Ecolabel för textilier och kläder är i stor utsträckning samma som för Svanen. EU Ecolabel ställer krav vad gäller utsläppen i luft och vatten från fabrikerna samt användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen. Liksom Svanen-märkningen så får det inte finnas några rester av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier i den färdiga produkten. Det ställs också krav på kvalitet så som tvättäkthet, krympning och slitage.

EU Ecolabel märker textilier i två steg. I det första steget ingår inte själva odlingen av växtfibrer. Steg två innebär att om minst 95 % av bomullen i en produkt är ekologiskt odlad så finns en märkning bredvid EU Ecolabel med texten “organic” eller “ekologisk bomull”.

Produkter

Det finns över 110 märkta produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

Länk till EU Ecolabels hemsida

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Produktionen är ekologisk när märkt med ekologiskt (’organic’).

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Är inte tillåtna när märkt med ekologiskt (’organic’).Tygbehandlingar som kan skada floran och faunan i recipienten är begränsade.

 • Konstgödsel

  Är inte tillåtet när märkt med ekologiskt (’organic’). 

 • GMO

  Är förbjudet.

 • Vattenanvänding

  Det finns restriktioner för vattenanvänding när märkt med ekologiskt (’organic’). Fabrikerna begränsar vattenanvändningen och minskar föroreningen av vatten. Tvättmedel och sköljmedel som används vid tillverkningen måste vara biologiskt nedbrytbart till 95 procent.

 • Blekning

   Tillåten, men halten av klorerade organiska ämnen i spillvattnet från blekningen måste vara mindre än 40 mg Cl/kg, i vissa fall mindre än 100 mg Cl/kg.

 • Förpackningar

  Det finns inga krav på förpackningsmaterialet.

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen om märkt ekologisk (’organic’). Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel, och GMO.
 • Ämnen vid färgningen måste uppnå ekologisk standard. Tryckfärger får inte innehålla vissa farliga ämnen.
 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen.
 • Inga hälsoskadliga ämnen är tillåtna i den färdiga produkten.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkor och etiska frågor adresseras till viss del.

Kvalitet

Krav på slitage, färg-, tvätt-, och ljusbeständighet.

Kontroll

 • Oberoende kontroller

  Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till auktoriserade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt.

Länk till EU ECOLABEL - textil hemsida