ENERGY STAR

23 juli, 2016

ENERGY STAR är ett internationellt frivilligt märkningsprogram för energieffektivitet.

Energieffektiva produkter är relevanta då upp till 70% av en dators klimatpåverkan uppstår under användning, och inte under produktionen.

Energy Star-kraven ställs på energisparläge och energiförbrukning under användning.

Produkter

ENERGY STAR-produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, från skannrar till hemdatorsystem.

Länk till ENERGY STAR hemsida