BRA MILJÖVAL textil

24 augusti, 2016

Bra Miljöval har tre kategorier för textil:

 • Fiber och beredning
 • Second hand
 • Re-design

Fiber och beredning rör odling av råvara och framställning av plagg. Fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%. Läs mer om kriterierna nedan.

Second hand innebär att plagget är begagnat. Det ställs inga krav på textilierna förutom att de inte får innehålla PVC.

Re-design innebär att en ny produkt skapats av återanvänt material eller spillmaterial. Produkten kan sys om, färgas eller tryckas. För färgning och tryckning finns särskilda regler. PVC får inte finnas i produkten.

Kraven för Fiber och beredning och Re-desgin har två nivåer; Klass I har högt ställda krav och i Klass II får vissa avsteg göras, men det är fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Kriterier

Nedanstående gäller för kategorin “Fiber och beredning”:

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling

  Ja.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Inte tillåtna.

 • Konstgödsel

  Inte tillåtna. 

 • GMO

  Fibrer från genetiskt modifierade organismer godkänns ej.

 • Vattenanvänding

  Det finns regler för rening och vattenförbrukning.

 • Blekning

  Klorhaltiga blekmedel är ej tillåtna.

 • Förpackningar

  Återvunnet material i förpackningarna ska eftersträvas. Vissa plastförpackningar är tillåtna; polyeten (PE), polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) eller likvärdig plast.

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen

  Vissa är förbjudna.

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen

  Ja, samtliga aktivt tillsatta textilkemikalier och färger i varje processteg ska redovisas.

  Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten.

   

Kvalitet

Tillverkaren ska kunna intyga kvalitetskrav om produktens tvättäkthet, krympning och slitage.

Arbetsvillkor

 • ILO:s kärnkonventioner

  ska uppfyllas.

 • Säker arbetsmiljö

  Det finns krav på arbetssäkerhet och hälsa.

 • Lön

  Lönen ska vara möjlig att överleva på och räcka till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång och till att lägga undan lite sparpengar. Vad som är en rimlig minimumlön ska bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och företrädare för arbetarna.

   

Kontroll

 • Frekvens på kontroller

  Licenstagaren ska årligen kontrollera att kriterierna följs och rapportera till Naturskyddsföreningen.

 • Oberoende kontroller

  Den årliga rapporten ska granskas och godkännas av en revisor.

Länk till BRA MILJÖVAL textil hemsida