INTERNATIONELLA KLIMATMÅL

Parisavtalet

Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Det beslutades tillsammans med AGENDA 2030 på FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris 2015, därav namnet. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det övergripande målet i avtalet är att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader (detta brukar kallas “1,5 gradersmålet”). Avtalet baseras på rekommendationer från FN:s internationella klimatforskarpanel IPCC:s omtalade rapport “Fifth Assessment Report” om klimatförändringarnas status. IPCC nästa uppdaterade Assessment Report väntas komma tidigt 2022.

Källa: Naturvårdsverket