HÅLLBART TURISTANDE I SVERIGE

Besöksnäringen är en av de störst växande näringarna i Sverige och ett uttalat mål för branschen är att fördubbla omsättningen till 2020. Alltså ett ypperligt tillfälle att som konsument visa att det är viktigt att det sker på ett hållbart sätt!