Medveten Konsumtions historia

Föreningen Medveten Konsumtion i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi finns till för dig som konsument, för att hjälpa dig navigera den svårframkomliga djungeln som är “hållbar konsumtion”. Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Här presenterar vi en kort sammanfattning av Medveten Konsumtions historia.

 

2008

Initiativtagare till föreningen Medveten Konsumtion var Johan Olsson som genom föreningen ville bygga upp en nätbaserad guide till seocondhand-butiker i Stockholmsområdet. Tillsammans med vännerna Dan-Patrik RymanJessica Edstorp och Mikael Eriksson bildades föreningen formellt den 18:e mars 2008 på ett fik vid centralstationen i Stockholm.

Det fanns till en början inget annat syfte med föreningen än att vara en plattform för att bygga upp och kunna finansiera arbetet med secondhand-guiden. Men redan efter ett par månader hade fler fått upp ögonen för föreningen och hösten 2008 fick vi vårt första ekonomiska stöd från Konsumentverket. Det var ett så kallat projektstöd och avsåg en föreläsningsturné på 40 skolor runt om i Sverige som genomfördes av Nanny-Maja Anderback under 4 månaders tid. Föreläsningen baserades på hennes egen bok om hållbar konsumtion och den trycktes också upp i tusen exemplar som delades ut på de besökta skolorna.

2009

Började vi förstå att det fanns ett stort intresse från många gällande hur man konsumerar mer medvetet med hänsyn till miljö och rättvisa arbetsvillkor. Föreningen började därför få en tydligare idé om vad vi ville kommunicera till konsumenter och hur det skulle kunna göras. Vi var dock fortfarande på barnstadiet som organisation och verksamheten spretade åt lite olika håll.

Under 2009 gjorde vi allt fler utåtriktade insatser i form av utställningen Uppvunnet, julklappsguidning på Drottninggatan och Facebook-kampanjen Inget Nyp i Mars. Vi deltog även i Almedalen och fick vara med i flera TV- och radioprogram när temat var konsumtion. Föreningen började så sakteliga att göra sig ett namn.

2010

Var första året vi hade en anställd som jobbade nästan heltid med att samordna föreningens arbete. Under 2010 kunde vi därför genomföra betydligt fler projekt än tidigare. Ett av de mest uppmärksammade var Sveriges största klädbytardag, som vi var regional projektledare för och som genomfördes tillsammans med flera andra organisationer. Vi lanserade också våra första distansutbildningar. Att vi fick en fast anställd samordnare gjorde även att styrelsen gavs mer utrymme att fokusera på att skapa en bättre grundstruktur för föreningen och även blicka framåt strategiskt. 2010 var året då vi på allvar tog klivet från en liten kompisförening till en mer professionellt uppbyggd organisation.

Detta var också året då projektet Ekoguiden plockades in i föreningen. Ekoguiden byggde på den guide till ekologiskt och rättvist utbud som Susanna Elfors hade byggt upp på sajten Asfaltblomman. Under projektåret 2010 ville vi se om Ekoguiden kunde vidareutvecklas som ett samarbete mellan Asfaltblomman och Medveten Konsumtion.

2011

Under 2011 fortsatte arbetet med att strukturera föreningens arbete och vi tog fram en tydligare vision och strategi. Ekoguiden hade nu blivit en central del i verksamheten och spred sig till allt fler städer runt om i Sverige. En nysatsning gjordes på sajten Skänkes.se som vi sedan 2009 vidareutvecklat tillsammans med dess grundare Jacob Tallberg.

Vi blev allt oftare inbjudna att föreläsa på skolor, föreningar och för allmänheten. Ett arbete kring att börja bredda vår finansiering började med. Tidigare år hade vi varit nästan helt beroende av finansieringen från Konsumentverket, men nu börjar vi även få stöd regionalt och från kommuner.

Arbetet under 2011 lade grunden för att föreningen ska kunna få en ännu mer betydande roll vad gäller att få konsumenter att handla mer hållbart. Det här är året då Medveten Konsumtion definitivt etablerades som miljö- och rättviseförening.

 

2012

Alexander Clemenson tillträdde som Generalsekreterare för föreningen. Utöver samordning av verksamheten och daglig drift så var företagssamarbeten lite av en hjärtefråga för Alexander.

 

2013

Under 2013 höll föreningen fler föreläsningar och workshops än någonsin tidigare. Den ökade efterfrågan ser vi som en kombination av ökad närvaro och ett tecken på att tiden mognar för fler att ta till sig mer kunskap inom området. Föreningen fick ett beviljat anslag om projektstöd från Ungdomsstyreslen gällande projektet ”Verktygslåda för medveten konsumtion” med projektperiod september 2013 – februari 2014 med ett belopp på EURO 5670. Även ett bidrag för projektet ”Ekoguiden App” beviljades under 2013 av Malmö Stad med beloppet 85 000 kr. Projekttiden är dock under 2014.

 

2014

Föreningen fick en ny ordförande då Marcus Qvarnström valdes av medlemmarna på årsmötet. Projektet Ekoguiden app resulterade i en  pilot-app som testades i Malmö under året. Medveten Konsumtion beviljades ett verksamhetsstöd från Konsumentverket på 1 300 000 kr. Det bidrog under året till att säkra föreningens två deltidstjänster, en projektledare för Ekoguiden och generalsekreterare.

 

2015

Under 2015 började vi engagera oss i Klimatmålsinitiativet tillsammans med flera andra kompisorganisationer. Medveten Konsumtion blev arrangör för Återvinningsfesten i Hornstull – Nordens största loppis för första gången.

 

2016

Alexandra Davidsson tillträdde som Generalsekreterare för föreningen. Med Alexandra i spetsen så medverkade vi i TV4 Nyhetsmorgon första gången. Föreningen var talesperson för “En köpfri dag” i Sverige.

Under sommaren 2016 gjordes en omfattande uppdatering av föreningens kommunikation och varumärke. Som en del i detta arbete så uppdaterades loggorna för Medveten Konsumtion och Ekoguiden. Här är den tidigare loggan för Medveten Konsumtion.

2017

Under 2017 var Medveten Konsumtion talesperson för En köpfri dag i Sverige. Buy Nothing Day startade i Kanada 1992 och är nu en årlig kampanjdag i många olika länder. En köpfri dag är 24 timmar helt utan konsumtion, då vi handlar genom att inte handla. En köpfri dag är alltid den fredag som infaller 23-29 november, som motpolen till Black Friday samma dag.

Stora Bokbytardagen är ett evenemang som går ut på att människor byter böcker med varandra. De som vill byta böcker bär boken synligt under dagen, och de som vill byta till sig den boken tar kontakt. Stora Bokbytardagen är gratis och drivs inte av något vinstintresse. Sedan 2017 arrangeras dagen av föreningen Medveten Konsumtion.

 

2018

Under våren arrangerade vi för fjärde året i rad Nordens största loppis – Återvinningsfesten. Kvarteren i stadsdelen Hornstull i Stockholm förvandlas under en dag till en enorm loppis där privatpersoner i området får möjlighet att sälja, skänka och byta saker med varandra. Det var ca 100 000 personer som deltog. Utöver detta stora arrangemang så medverkade föreningen i Almedalen och arrangerade Stora bokbytardagen. Sommar med Ekoguiden lanserades och en mängd ekoreko-vandringar  gjordes. Vi började organisera kampanjen Circular Monday (tidigare White Monday).

Föreningen fick en ny ordförande då Lina Hansson valdes av medlemmarna på årsmötet.

 

2019

Under 2019 har föreningen kunnat hjälpa fler konsumenter mot en mer medveten konsumtion genom vår verksamhet. Vi genomförde flera nya projekt och satsningar såsom ett större fokus på kommunikation i digitala och traditionella medier. Vår hemsida blev mycket mer tillgänglig. Vi nådde ut bra genom vår kampanjverksamhet som White Monday och debattartiklar tillsammans med andra organisationer. Medveten Konsumtion blev arrangörer av White Monday, och kampanjhashtagen (#) exponerades för över 74 miljoner runt om i världen. Tillsammans med Klimatklubben började vi utse Årets Medvetna Julklapp och för det här året blev Vegokokboken. Vi lanserade ordet prylsvinn som kom med i den svenska nyordslistan och fick vårt första organisationsstöd från Naturvårdsverket.

2020

I början av året beviljades Medveten Konsumtion ett 90-konto vilket betyder att föreningen granskas av den oberoende och ideella organisationen Svensk Insamlingskontroll. Vi fick en ny ordförande då Tony Christensen valdes på årsmötet. Vi lanserade ordet cirkulent vilket kom med i nyordslistan.

Corona-pandemin drabbade föreningens verksamhet hårt. Återvinningsfesten ställdes in, föreläsningar och workshop minskade. Föreningen tilldelades ett projektstöd av Postkodstiftelsen som gjorde att vi kunde satsa på en till anställd. Under hösten 2020 tog vi fram en ny varumärkesplattform, arbetade med mission, vision, kultur och värderingar för att kunna lägga en bra grund för att växa som förening. Medveten Konsumtion blev också platsoberoende vilket betyder att både personal och volontärer kan jobba på föreningen oavsett var de bor.

 

2021

Under 2021 har föreningen infört medlemsavgifter för medlemskap. Det är en del i arbetet med att skapa en tryggare finansiering på sikt. Vi har också lanserat ett erbjudande för företagsmedlemmar som finns i tre nivåer (bas, premium och partner). Kansliet och styrelsen har jobbat kapacitetsbyggande/organisationsutvecklande genom att ta fram styrdokument och manualer för verksamheten.

På grund av coronapandemin så har vi inte kunnat genomföra Återvinningsfesten men eventets syfte och själ återspeglas istället i den nya kampanjen Hela Sverige Cirkulerar. Under december månad genomfördes kampanjen Grann som en gran som lyfter hållbarhetsproblemen kring konsumtionen av julgranar och tipsar om hållbara alternativ.