MÅLNING

Undvik färger och lacker med lösningsmedel (lacknafta, thinner, terpentin, xylen, toluen). En första tumregel är att använda vattenbaserad färg inomhus och färg som är tillräckligt hållbar utomhus.