HÅLLBART RESANDE

Att åka på semesterresa är för många ett välkommet avbrott i vardagen, vare sig det är en skidhelg i svenska fjällen, backpacking i Asien eller en chartervecka på Kanarieöarna. Hur du tar dig till ditt resmål har mycket stor betydelse då växthusgasutsläppen varierar stort mellan olika transportslag, läs mer här om transporter.

Att agera miljövänligt kan vara svårt på resande fot i en omgivning man inte är bekant med. Det kan kräva en del planering och eftertanke både innan och under resans gång.

Andra frågor som är viktiga är hur ofta du reser och vart. Att flyga till Asien en gång var femte år kan vara långt mer hållbart än att flyga på flera weekendresor inom Europa per år.