Globala Målen 2030

Agenda 2030

Dagens samhälle är byggt på tillväxt och det ekonomiska systemet fungerar bara om vi fortsätter konsumera. Men det är skillnad på konsumtion och överkonsumtion. Det spelar stor roll om du handlar någonting på impuls eller med eftertanke. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling de 17 Globala Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs) under samlingsnamnet Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030, nummer 12, verkar för en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Det är vårt fokusmål. Vill du lära dig mer om hur du kan bidra till att de Globala Målen i Agenda 2030 uppnås genom att konsumera medvetet?  Vi har svaren!

 

Mål 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion

Föreningen Medveten Konsumtion fokuserar, vilket nästan kan räknas ut från vårt namn, främst på det globala målet nummer 12 – “hållbar konsumtion & produktion”.

I beskrivningen står bland annat att mål 12 ska leda till att:

“människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen”.

 
År 2030 ska all mål vara uppnådda. Vad kan du och jag göra?

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags. Till exempel:

“Jag skänker det jag inte längre behöver till second hand-butiker.”

”Är det så att du äter fisk, kanske på restaurang, så fråga personalen hur deras fisk är fångad.”

”Välj brokiga äpplen och knasiga gurkor i affären så minskar vi på svinnet och vänder trenden.”

 

17 mål – 17 tips för dig och mig