Agenda 2030 & Globala Målen

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling antogs av FNs medlemsländer år 2015. 

Agendans syfte är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Mål 12 - Hållbar Konsumtion och Produktion

Föreningen Medveten Konsumtion fokuserar, vilket nästan kan räknas ut från vårt namn, främst på det globala målet nummer 12 – hållbar konsumtion & produktion.

Vi har även starkt fokus på det sista målet, nummer 17, om partnerskap och samarbete, i vår verksamhet. Detta då vi ofta samarbetar med andra aktörer i våra kampanjer och ser det som en styrka.