Agenda 2030 & Globala Målen

Dagens samhälle är byggt på tillväxt. Det ekonomiska systemet fungerar bara om vi fortsätter konsumera. Men det är skillnad på konsumtion och konsumtion. Det spelar stor roll om du handlar någonting på impuls eller med eftertanke. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs) under samlingsnamnet Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030, nummer 12, verkar för en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Det är vårt fokusmål. Vill du lära dig mer om hur du kan konsumera medvetet?  Vi har svaren!

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling antogs av FNs medlemsländer år 2015. 

Agendans syfte är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Mål 12 - Hållbar Konsumtion och Produktion

Föreningen Medveten Konsumtion fokuserar, vilket nästan kan räknas ut från vårt namn, främst på det globala målet nummer 12 – “hållbar konsumtion & produktion”.

Vi har även starkt fokus på det sista målet i vår verksamhet, mål nummer 17 om globalt partnerskap och samarbete. Detta då vi ofta samarbetar med andra aktörer i våra kampanjer och ser det som en styrka. 

Vad kan du och jag göra?

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

10 år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppnådda! Vad kan DU göra?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags! Till exempel:

“Jag skänker det jag inte längre behöver till second hand-butiker.”

”Är det så att du äter fisk, kanske på restaurang, så fråga personalen hur deras fisk är fångad.”

”Välj brokiga äpplen och knasiga gurkor i affären så minskar vi på svinnet och vänder trenden.”

17 mål – 17 tips för dig och mig.

Se alla videos nedan eller här!

 

Tillsammans gör vi skillnad! Läs mer, hitta fler tips och Bli Målmedveten här!

Läs mer om Agenda 2030

BESÖK SIDAN

 

Sidan Uppdaterad: 2019