EU:s Miljömål

EU:s Sjunde Miljöhandlingsprogram

Känner du till att även EU har miljömål som rör Sverige och alla 28 medlemsländer?
De 9 målen specificeras i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram som sträcker sig till år 2020. Det åttonde miljöhandlingsprogrammet är inte klart än men kommer snart.

🇪🇺🌎 Prioriterat mål 1: Att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 2: Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 3: Att skydda unionens medborgare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 4: Att dra största möjliga fördelar av unionens miljölagstiftning genom att förbättra
genomförandet
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 5: Att förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för unionens miljöpolitik
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 6: Att säkerställa investeringar för miljö- och klimatpolitiken och svara för miljökostnaderna
för alla samhällsaktiviteter
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 7: Att förbättra miljöintegrering och politiskt sammanhang samt tillförsäkra samstämmighet
vid utformningen av ny miljöpolitik
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 8: Att förbättra hållbarheten i unionens städer
🇪🇺🌎 Prioriterat mål 9: Att öka unionens effektivitet i att möta internationella miljö- och klimatutmaningar.

Programmet utvärderas och uppdateras med mål inför 2030. Perfekt tillfälle nu i och med EU-valet i maj att fråga din politiker vad hen har för ambitioner för det nya miljöhandlingsprogrammet som ska vara för 2030!