Miljömål

Föreningen Medveten Konsumtion jobbar varje dag för att uppnå flera olika miljömål. Allt ifrån nationella miljömål till de globala målen i Agenda 2030 har vi som ledstjärnor i allt vi gör.

Nationella, EU och globala mål

Det finns flera typer av miljömål som styr allt vi som privatpersoner, företag, regering och organisationer kan och bör göra för att förbättra miljön och minska klimatförändringarna. Läs mer i menyn till vänster under respektive rubrik.