VISION

Vår vision är ett samhälle där konsumtionen är hållbar ur alla synvinklar, att alla konsumenter tänker på effekten av sina konsumtionsbeslut och att de enkelt får all information de behöver för att ta hållbara beslut och gör sina val inte bara utifrån pris och kvalitet, utan lika mycket utifrån hänsyn till miljö, hälsa och rättvisa.

Vi ser en demokrati stärkt av en fungerande konsumentmakt där varje köp ses som en röst. Vår vision är att alla röstar lika medvetet vid kassan som de gör vid valurnan. Och att de tar de hållbara besluten för att de ser sin möjlighet att vara med och styra samhället i en positiv riktning, inte bara styra bort ifrån en negativ.