STYR-DOKUMENT

Här hittar du viktiga handlingar som rör Medveten Konsumtions verksamhet och organisation. Vill du ha ytterligare information vänligen kontakta vår styrelse eller någon av våra anställda. Kontaktinformation finns här.

Årsmöteshandlingar, stadgar m.m.

Stadgar sjätte versionen

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 190324

Ladda ner

Valberedningens förslag 2019

Ladda ner

Dagordning Årsmöte 190324

Ladda ner

Stadgar femte versionen

Ladda ner

Årsbokslut 2018

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2018

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2018

Ladda ner

Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2017

Ladda ner

Dagordning årsmöte 170325

Ladda ner

Valberedningens förslag 2018

Ladda ner

Beslutsunderlag årsmöte 2018

Ladda ner

Stadgar femte versionen

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2017

Ladda ner

Dagordning Årsmöte 20170402

Ladda ner

Valberedningens förslag 2017

Ladda ner

MKS stadgeändringsförslag 20170402

Ladda ner

Stadgar MKS femte versionen

Ladda ner

Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2016

Ladda ner

Årsbokslut 2015

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2015

Ladda ner

Valberednings förslag till Styrelse 2016

Ladda ner

Dagordning årsmöte 20160320

Ladda ner

Årsbokslut 2014

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2014

Ladda ner

Årsmöte 20150315

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2013

Ladda ner

STADGAR MKS

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2012

Ladda ner

Årsbokslut 2009

Ladda ner

Årsbokslut 2010

Ladda ner

Årsbokslut 2011

Ladda ner

Årsbokslut 2012

Ladda ner

Årsbokslut 2013

Ladda ner