Miljömål

Föreningen Medveten Konsumtion jobbar varje dag för att uppnå flera olika miljömål. Allt ifrån nationella miljömål till de globala målen i Agenda 2030 har vi som ledstjärnor i allt vi gör.