FOKUS

Med konsumtion avser vi i första hand den konsumtion av varor och tjänster som sker ”över disk”, dvs i butiker, på restauranger, serviceinrättningar eller via postorder och internet.

Vi fokuserar på miljö-, rättvise- och hälsoaspekterna av konsumtionen, där tyngdpunkten i vår kommunikation ligger på miljö och rättvisa och hälsa mer fungerar som ett indirekt arbetsområde.

Vår verksamhet har tre ben: Information, Inspiration och Påverkan. Vi verkar för att vara samlande, spridande och underlättande för denna information och påverkan. Vi har ett nätverk där vi sammankopplar föreningar och engagerade, och fungerar som en plattform för hållbar konsumtion. Vi arbetar brett, högt och lågt med ett tydligt och enskilt fokus på konsumtion. 

Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vi erbjuder inspiration när vi föreläser och håller workshops för att ge dig verktygen, inte dåligt samvete. Läs mer om oss här.