FOKUS

Vi fungerar som en plattform för hållbar konsumtion och riktar oss främst direkt mot konsumenter. Med konsumtion avser vi i första hand den konsumtion av varor och tjänster som sker ”över disk”, i butiker, på restauranger, serviceinrättningar och via postorder och internet. 

Vi fokuserar på miljö-, rättvise- och hälsoaspekterna av konsumtionen, där tyngdpunkten i vår kommunikation ligger på miljö och rättvisa. Hälsa fungerar mer som ett indirekt arbetsområde då många miljöaspekter oundvikligen är nära sammankopplat med hälsa, exempelvis kemikalier.

Vår verksamhet har tre ben: Information, Inspiration och Påverkan. Vi verkar för att vara samlande, spridande och underlättande för konsumenter. Vi är ett nätverk som sammankopplar föreningar och engagerade. Vi arbetar brett, högt och lågt med ett tydligt och enskilt fokus på hållbar konsumtion.

Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vi erbjuder inspiration i våra föreläsningar, workshops och distansutbildningar för att ge dig verktyg, inte dåligt samvete. Vårt mål är att vara en innovativ och positiv kraft som inspirerar till förändring. Läs mer om oss här.