DET HÄR STÅR VI FÖR

Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vi erbjuder inspiration i våra föreläsningar, workshops och distansutbildningar för att ge dig verktyg, inte dåligt samvete. Vårt mål är att vara en innovativ och positiv kraft som inspirerar till förändring.

Vi är inte rädda för att lyfta fram den problematik som ligger bakom våra konsumtionsmönster, men gör detta på ett konstruktivt sätt och visar på möjliga och realistiska alternativ, som du som enskild konsument kan tillämpa i din vardag.

Vi har ett perspektiv på konsumtion som alla kan ta till sig, oavsett inkomst, ålder, politisk åskådning, yrke eller utbildning. Vi ska upplevas som en öppen organisation där man känner sig välkommen att delta och där alla passar in. Vi värderar glöd och engagemang lika högt som kompetens.

Vi välkomnar initiativ från andra organisationer med liknande målsättning som vår egen och samarbetar gärna. Syftet med vår verksamhet är inte att själva synas som förening, det viktigaste är alltid att det vi gör leder till samhällsnytta genom att fler blir mer medvetna konsumenter.

Självklart är det samtidigt viktigt att vi skapar en egen identitet och verksamhetsidé. Vi vill inte bara följa i andras fotspår utan strävar efter att hitta de luckor som just vi kan fylla och arbetar i regel inte inom områden där det redan finns många andra bra organisationer verksamma. Samtidigt är vi mycket måna om att kvalitetssäkra den information som går ut när fler och fler engagerar sig inom vårt verksamhetsområde, där vi har mer än 10 års kunskap och erfarenhet.

Konsumtion vs. Överkonsumtion

Vi är inte emot konsumtion. Alla måste vi konsumera för att kunna leva i dagens samhälle. Vi måste köpa mat, transportera oss, och byta ut kläder, skor och annat när det är för slitet för att fortsätta användas. Tyvärr är det inte så vi konsumerar i dag dock. De senaste decennierna har “slit- och släng“-konsumtion varit normen, och nu rör vi oss alltmer mot “köp- och släng“-konsumtion, där sakerna vi köper inte ens används innan vi gör oss av med dem. Om varje person på jorden skulle leva som en genomsnittssvensk så skulle vi behöva drygt 4 jordklot. Det som sker här är en stor överkonsumtion. Det är detta vi vill komma till rätta med, genom att visa på hur man kan leva utan att överkonsumera och tära onödigt mycket på jordens resurser.

 

 

Sida Uppdaterad: 2019