DET HÄR STÅR VI FÖR

Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vi erbjuder inspiration när vi föreläser och håller workshops för att ge dig verktygen, inte dåligt samvete. Vi är en innovativ och positiv kraft som inspirerar till förändring.

Vi är inte rädda för att lyfta fram den problematik som ligger bakom våra konsumtionsmönster, men gör detta på ett konstruktivt sätt och visar på möjliga och realistiska alternativ, som den enskilde konsumenten kan tillämpa i sin vardag.

Vi har ett perspektiv på konsumtion som alla kan ta till sig, oavsett inkomst, ålder, politisk åskådning, yrke eller utbildning. Vi ska upplevas som en öppen organisation där man känner sig välkommen att delta och där alla passar in. Vi värderar glöd och engagemang lika högt som kompetens.

Vi välkomnar initiativ från andra organisationer med liknande målsättning som vår egen och samarbetar gärna. Syftet med vår verksamhet är inte att själva synas som förening, det viktigaste är alltid att det vi gör leder till samhällsnytta genom att fler blir mer medvetna konsumenter.

Självklart är det samtidigt viktigt att vi skapar en egen identitet och verksamhetsidé. Vi vill inte bara följa i andras fotspår utan strävar efter att hitta de luckor som just vi kan fylla och arbetar inte inom områden där det redan finns många andra bra organisationer verksamma samtidigt som vi är mycket måna om att kvalitetssäkra den information som går ut när fler och fler engagerar sig inom området, där vi har mer än 10 års kunskap.