DÄRFÖR FINNS VI

Betydligt fler vill värna om miljö, hälsa och rättvisa än de som i praktiken gör det genom sina konsumtionsbeslut. Det är för att fylla denna lucka mellan konsumenternas egentliga vilja och deras agerande som Medveten Konsumtion finns till. För att inspirera till förändring och ge dig verktygen att göra detta, istället för dåligt samvete. 

Varje år beräknar organisationen Global Footprint Network vilken belastning vår konsumtion har på jordens resurser och jämför med hur mycket jorden klarar av att återskapa på ett år. Mellanskillnaden är vår överkonsumtion. I dagsläget är den rätt omfattande. Vi lever alltså klart över våra miljömässiga tillgångar.

Ett sätt att mäta om vår konsumtion är miljömässigt hållbar är att titta på det så kallade ekologiska fotavtrycket, dvs hur mycket vi belastar miljön per individ. Ju större ekologiskt fotavtryck desto större negativ belastning har en person på miljön. Vi svenskar har bland de största fotavtrycken i världen och det krävs 4,2 jordklot om alla skulle konsumera som svenskarna. Ska vi göra något åt miljöproblemen globalt är det alltså en god idé att börja här på hemmaplan.

Vidare innebär vårt kemikaliesamhälle ytterligare risker, inte bara för naturen utan även för vår egen hälsa.

Förutom att vår konsumtion inte är miljömässigt hållbar eller särskilt hälsosam bygger den på att människor i andra delar av världen utnyttjas genom oacceptabla arbetsvillkor. Det är i dagsläget till stor del tack vare detta utnyttjande som vi kan hålla så låga priser på våra varor och konsumera så mycket. Dessutom behandlas djur inom livsmedelsindustrin ofta på ett sätt som inte bara är inhumant utan även innebär allvarliga hälsorisker för oss konsumenter.

Kort sagt är våra konsumtionsvanor ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv.

Alla tre av de ovanstående perspektiven är lika viktiga för Medveten Konsumtion. Vi är övertygade om att svenskarnas ohållbara konsumtionsvanor främst beror på bristande kunskap hos många enskilda konsumenter, att det är svårt att finna bra alternativ och att gamla vanor är svåra att bryta. Därför finns vi, för att visa på enkla råd och tips till hur man kan konsumera hållbart och medvetet.