Om du vill maila en speciell person så är adresserna enligt modellen: förnamn.efternamn@medvetenkonsumtion.org

(glöm inte att ersätta å och ä med a, ü med u samt ö med o)

Generalsekreterare

Alexandra Davidsson Tel: 0730813630 Email: alexandra.davidsson@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Med tretton års erfarenhet inom ideell föreningsverksamhet, en kandidatexamen i statsvetenskap & ekonomi och en master i globala studier med ett genomsyrat hållbarhetsperspektiv arbetar hon som Generalsekreterare. 

LÄS MER
Projektledare Ekoguiden och kampanjsamordnare

Amanda Bengtsson Tel: 070 - 848 91 28 Email: amanda.bengtsson@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Amanda har en gedigen bakgrund inom coaching, hållbarhet och konsumentmakt. Hon har läst humanekologi och stadsvetenskap vid Lunds universitet samt jobbat många år med konsumentfrågan, både i butik men också som konsumentansvarig inom den ideella sektorn. 

– Hållbarhetsfrågan har följt mig hela livet och hela min familj jobbar aktivt för att vara mer medvetna konsumenter, säger Amanda. 

LÄS MER
Volontärsamordnare

Björn Jensen Email: bjorn.jensen@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Varit en del av föreningen sedan 2012. Förflutet i föreningen från Ekoguiden Malmö och arbete på kansliet som Projekledare för Ekoguiden 2016-2017 samt suppleant i styrelsen 2017. Kandidat i Miljövetenskap  från Malmö Högskola. Stort ideellt engagemang inom miljörörelsen i bl a Naturskyddsföreningen. Brinner extra för ägodela, second hand och kemikaliefrågan. Filosofi (altruism och utilitarism) och träning (löpning/hinderbana) är andra intressen.

LÄS MER
Researcher & föreläsare

Agnes Ozolins Email: agnes.ozolins@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Agnes är kemist i grunden, och har sen flera år varit engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor yrkesmässigt och ideellt.

LÄS MER
Praktikant

Cajsa Pettersson Email: cajsa.pettersson@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Cajsa är läraren som idag praktiserar på Medveten Konsumtion. Sedan tonåren har hon aktivt strävat efter att bidra till en bättre värld, i alla fall i det lilla.

Som 15-åring insåg hon att jordens jordbruksmark och vattenresurser skulle räcka till att mätta många fler munnar ifall vi människor minskade på vårt köttätande – så från att ha varit en hamburgarälskande tjej som i princip begränsade grönsaksintaget till gurka och tomat, blev hon snabbt vegetarian.

LÄS MER
Praktikant

Ann Helen Wahlström

Bakgrund: Ann Helen har en dubbel examen i fysik, men har även läst en del kurser inom miljö och hållbarhet. Hon har även en stor erfarenhet av att arbeta som volontär för olika föreningar och engagerar sig gärna i just hållbarhets och miljöfrågor