EU:s Miljömål

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram

Känner du till EU:s miljömål som rör Sverige och alla 28 medlemsländer?
De nio målen specificeras i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram som sträckte sig till år 2020. Det åttonde miljöhandlingsprogrammet är inte klart än men kommer snart. Den långsiktiga visionen är:

ATT LEVA GOTT INOM PLANETENS GRÄNSER   “

???? Prioriterat mål 1: Att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital
???? Prioriterat mål 2: Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
???? Prioriterat mål 3: Att skydda unionens medborgare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande
???? Prioriterat mål 4: Att dra största möjliga fördelar av unionens miljölagstiftning genom att förbättra
genomförandet
???? Prioriterat mål 5: Att förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för unionens miljöpolitik
???? Prioriterat mål 6: Att säkerställa investeringar för miljö- och klimatpolitiken och svara för miljökostnaderna
för alla samhällsaktiviteter
???? Prioriterat mål 7: Att förbättra miljöintegrering och politiskt sammanhang samt tillförsäkra samstämmighet
vid utformningen av ny miljöpolitik
???? Prioriterat mål 8: Att förbättra hållbarheten i unionens städer
???? Prioriterat mål 9: Att öka unionens effektivitet i att möta internationella miljö- och klimatutmaningar

Du hittar hela sjunde miljöhandlingsprogrammet här.

Programmet utvärderas och uppdateras med mål inför 2030. Ett förslag på ett åttonde miljöhandlingsprogram för Europeiska Unionen lades fram i oktober 2020.