Beverages

The climate impact of food and drink

The food and drink we consume account for almost a third of the household’s total climate impact. Making conscious choices in the grocery store is therefore perhaps the most important thing we can do in everyday life to reduce our climate impact. The following are good things to keep in mind for a conscious consumption of beverages.

Advice for a conscious consumption of beverages
 • Reduce your consumption of coffee and tea and choose organic as much as possible. Feel free to replace some of your cups of coffee or black tea with a tasty herbal tea, preferably organic and locally produced. Read more about coffee and tea.
 • Choose primarily organic juice that is locally produced in Sweden. When it comes to orange juice, concentrate is the best option from a climate point of view. Read more about juice.
 • Bring a bottle of water from home, so you do not have to buy water if you get thirsty. Invest in a thermo water bottle, there are several varieties on the market and your water can be kept refrigerated or hot for several hours.
 • Store a jug of water in the refrigerator instead of letting the water run unnecessarily long in the tap. Invest in a carbonation machine, and you will quickly save your money and reduce unnecessary waste. Read more about water.
 • Replace cow’s milk with alternatives made of oats, rice, soy or almonds. Otherwise, choose organic and locally produced dairy products.
 • Choose organic and locally produced beer.
 • Grapes are one of the most sprayed crops in Europe. Choose organic and Fairtrade-labeled wine, to avoid pesticide residues and to support good working conditions. Read more about wine and beer.
Packaging
 • On average, food packaging accounts for only about 5% of the product’s ecological footprint.
 • It is more important to focus on the ecological footprint of the food itself as it accounts for the majority of the environmental impact. And then of course to take care of the packaging material in a responsible way, sort at source!
 • When sorting packaging with a screw cap: sort the screw cap as plastic and the packaging as paper.
 • Cardboard or paper packaging is not always better. Even though it is a renewable material, a lot of energy is required in production.
 • Preferably choose drinks packaged in tetras, boxes, aluminum and PET bottles. Sort your packaging according to the instructions when it is empty.
What should conscious consumers think about?
 • Reduce dairy products and replace them with plant-based alternatives such as soy yogurt, almond milk and oat cream.
 • Choose mainly organic drinks and preferably also locally produced.
 • Do not throw away any drink. When a drink is thrown away, all the energy needed to produce it literally goes straight down the drain. So does the money you bought the food for. Read more about how you can reduce your food waste here.

 

Page updated 2021.

References

PÅ VÄG MOT MILJÖANPASSADE KOSTRÅD Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (2008). En rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Livsmedelsverket, som är underlaget till Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

DYRARE MAT, NU! En tankesmedja som arbetar för att söka lösningar på hur vi kan åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av mat. MILJÖSMARTA MATVAL Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

DYRARE MAT, NU! En tankesmedja som arbetar för att söka lösningar på hur vi kan åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av mat. MILJÖSMARTA MATVAL Förslagen som regeringen stoppade (2011). En folder, framställd av Dyrare mat nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som innehåller Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

AFRIKAGRUPPERNA En solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis värld och bedriver utvecklingssamarbete i södra Afrika. Afrikagrupperna bedriver bland annat kampanjen “Rättvis vinhandel” för schyssta levnads- och arbetsvillkor i vinbranschen.

FAIR ACTION En ideell förening som arbetar för en mer rättvis handel och bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. Har bland annat rapporterat om frukt och tonfisk.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN En av Sveriges största ideella föreningar som arbetar med miljöfrågor inom en mängd områden, bland annat livsmedel som kaffe, te, vatten m.m.

Information om kaffe och kafferapport av Naturskyddsföreningen

SOMO En holländsk ideell organisation som granskar multinationella företag och bland annat har undersökt teodlingens sociala och miljömässiga konsekvenser.

SWEDWATCH En organisation som granskar svenska företag i låglöneländer och har granskat företag i bland annat fisk-, kaffe- och frukt- och bärbranschen.

VÄRLDSNATURFONDEN (WWF) En av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer, som bland annat arbetar med problematiken kring fiske, palmolja och soja.

WE EFFECT En svensk biståndsorganisation med koppling till den svenska kooperationen som bland annat har uppmärksammat problem i kaffebranschen.

SMMI Svensk mat- och miljöinformation verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Det gör de genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet.

>VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

KAFFE FRÅN BRASILIEN En bitter smak av orättvisa (2005). En rapport från Swedwatch som beskriver hur arbetsvillkoren i kaffeproduktionen i Brasilien är under all kritik och att en form av slavarbete till och med förekommer på vissa odlingar. Rapporten tar även upp en del av miljöproblemen i produktionen. Ladda ner rapporten HÄR

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP Rapport från Utan Gränser (2004). Beskriver de katastrofala effekterna av kaffekrisen som uppstod i början på 2000-talet. Den orsakades bland annat av en avreglering av kaffemarknaden och drabbade de fattiga odlarna mycket hårt, medan de stora multinationella rosterierna kunde fortsätta att göra jättevinster. Intressant rapport för den som vill förstå kaffebranschen bättre. Läs en sammanfattning HÄR

PRISET FÖR DITT KAFFE Rapport från Utan Gränser (2005). En uppföljning till rapporten ”Rättvisa i din kaffekopp”. Visar utifrån en samling personliga berättelser vilka konsekvenser prispressen på kaffe fått för de enskilda människor som sliter på kaffefälten i Latinamerika. Läs en sammanfattning här.

WHAT’S REALLY IN YOUR CUPPA? A special investigation into the hidden costs of tea, milk and sugar (2011). En rapport om de gömda sociala och miljömässiga kostnaderna för en kopp te, från den brittiska miljötidningen The Ecologist. Ladda ner hela rapporten HÄR

RÄTTVISA I DIN KAFFEKOPP Utan Gränser (2004). En rapport från We Effect

PRISET FÖR DITT KAFFE  (2005). En rapport från We Effect.

VAD UPPNÅS MED RÄTTVISEMÄRKNING? Helena Johansson, Agrifood Economics Centre (2009).

COCOABAROMETERN 2018

SMMI Svensk mat- och miljöinformation.

SLU – Klimat-matlistan.

DET VITA GULDET/THE MILK SYSTEM  Dokumentär (engelska)

Afrikagruppernas rapport VINETS VÄG FRÅN DRUVA TILL GLAS- en granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Här finns en KORTARE KOMMENTAR om rapporten.

VINDRUVOR OCH BEKÄMPNINGSMEDEL En rapport från Naturskyddsföreningen (2007). En rapport om frukt och bekämpningsmedel med särskilt fokus på vindruvor. Rapporten presenterar en studie av PAN Europe om rester av bekämpningsmedel i vin och en undersökning av bekämpningsmedelsrester i bordsdruvor gjord av EU-kommissionen.

KVINNLIGA LANTARBETARE BETALAR PRISET FÖR BILLIGT VIN (2012) Sammanfattning av en rapport från Afrikagrupperna om hur livsvillkoren ser ut för de kvinnor och män som plockar druvorna och processar vinet i Sydafrika.