Elektronik slängs i soporna 

Elektronik slängs i soporna 

Elektronik slängs i sopornaVi i Sverige slänger drygt 22 kilo elavfall per person om året. Av detta samlas ca 12 kilo elavfall in från hushållen per person och år, resterande slängs i hushållssoporna trots att det är betraktat som farligt avfall. 

År 206 samanställe Avfall Sverige plockanalyser av avfall från Svenska hushåll. Analyserna visade att 0,02-0,04 kg av de totalt 5,2-7,2 kg mat- och restavfall som uppstår varje vecka per hushåll består av farligt avfall, cirka 70 % av det utgörs av batterier och elavfall. Totalt innebär det att det hamnar cirka 4500 – 7500 ton farligt avfall i hushållssoporna varje år i Sverige. Mängden farligt avfall som lämnas i restavfallet är relativt oförändrat sedan senaste sammanställningen 2011.

Vi är inte ensamma. Analyser som gjorts i EU som stort, visar på att det varje år slängs ca 10 miljoner ton elektronik och 2 miljoner ton batterier. Vad gäller insamlad mängd småelektronik (hushållsapparater, leksaker, belysning och elverktyg) är insamlingsgraden väldigt låg. Endast 10-25 procent samlas in och återvinns. Elavfall är en av de avfallstyper med störst klimatpåverkan. Sänk, eller återvinn de produkter som du inte längre nytjar!

 

Källor:

https://www.el-kretsen.se/om-oss

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfallslag/elavfall/

https://www.forskning.se/2020/02/11/mobilkopet-satter-spar-i-planeten/#

 

 

 

Elektronik slängs i soporna är en del i vår serie Cirkulera Tekniken

Läs alla delarna och lär dig hur du kan cirkulera din teknik.

läs mer här