Barn

ÄNGLAMARK

Änglamark är Coop:s egna varumärke för hållbar mat med miljö, hälsa och etik i fokus. Coop Änglamarks livsmedelsprodukter är KRAV-märkta eller har EU:s ekologiska märkning. Flera produkter har även andra märkningar som Svanen, Bra miljöval, Fairtrade, MSC eller Svenskt Ursprung. Coop har även infört en hållbarhets-deklaration som är ett verktyg för att snabbt kunna se hur hållbar en produkt är.…

SVANEN

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Visionen är att bidra till ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. De flesta varor har Svanenmärket med ett åttasiffrigt licensnummer på sin förpackning. Produkter  Svanen finns på 59 olika produktgrupper och…

OEKO-TEX 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textilier. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. De har flera certifieringar med olika fokus, t.ex. Oeko-Tex® STeP, Made in green och Responsible business, som täcker aspekterna kemisk hantering, miljöpåverkan, socialt ansvar, samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Produkter Textilier och kläder. Kriterier  Miljöhänsyn EKOLOGISK ODLING…

EU ECOLABEL

EU Ecolabel, även känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. Det är en Typ 1-märkning vilket innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. Arbetet sker på regeringens uppdrag, men det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen där produkter och varor granskas ur…

CE-MÄRKNING

CE är en förkortning för Conformité Européenne som betyder “i överensstämmelse med EU-lagstiftning”. Märkningen visar att produkten uppfyller de hälso-, miljö- och säkerhetskrav som EU ställer för produktgruppen. Produkter CE-märkning finns för följande exempelvis byggprodukter, gasapparater, leksaker, lågspänning, maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, radioutrustning och värmepannor. Kriterier Krav som ställs är att det ska finnas dokumentation över produkten, en försäkran från tillverkare/importör…