Banker & Investeringar

Att vad du jobbar med – avlönat eller oavlönat – kan påverka jorden på ett positivt eller negativt sätt är du nog medveten om. Men har du tänkt på vad dina pengar jobbar med?

  • Miljö- och klimatpåverkan av ditt sparande och dina investeringar kan vara större än miljö- och klimatpåverkan av din samlade övriga konsumtion, även när man räknar med t.ex. boende och resor.
  • Om du inte aktivt tagit ställning till frågor om hållbarhet när du valt var du placerar dina pengar så finns det tyvärr en stor risk att de jobbar för projekt och verksamheter vars arbete motverkar de Globala Målen för hållbar utveckling.
  • De sju största bankerna i Sverige satsar nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi jämfört med hållbar energi.
  • Var hushållen placerar sina pengar gör stor skillnad. I december 2018 kom 44% av bankernas inlåning från hushållen. Dessutom står hushållen för omkring 40% av Europas samlade finansiella tillgångar. Eftersom hushållens pengar utgör en stor del av den finansiella marknaden har vi tillsammans stor konsumentkraft.

Även om vi gör vårt bästa för att leva hållbart kan det vara svårt att veta vad ens pengar gör på banken. Företag som man kanske aldrig skulle välja att investera i själv är en del i en fond man äger, utan att man kanske riktigt har koll på det. Hur ska man tänka för att kunna göra hållbarare investeringar? Hur hållbar är en “hållbar fond” egentligen, och är vissa banker bättre än andra? Precis som att du kan göra skillnad genom hur du väljer att spendera dina pengar, kan du göra skillnad genom att se över hur du sparar och investerar de pengar du inte vill spendera just nu. Genom att medvetet välja var du placerar och investerar dina pengar så kan du låta dina pengar jobba för att vi ska nå de globala målen. För att hjälpa dig att göra ett medvetet val har vi samlat information om olika aspekter du kan ta hänsyn till när du väljer hur du ska placera och investera dina pengar. Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer.