Idéburet offentligt partnerskap

Medveten Konsumtion lanserar under augusti 2016 ett perfekt paket för Sveriges kommuner (och landsting samt större företag) – ett idéburet offentligt partnerskap.

Kort och gott så innebär det att vi hjälper Er att kunna möta alla de förfrågningar Ni får på föredrag/workshops/utbildningar kring hållbarhetsfrågor. 

Att uppfinna hjulet igen är ineffektivt

Ser din kommun ett större behov av att utveckla arbetet kring förfrågningar era förvaltningar får gällande olika typer av föredrag kring hållbarhetsfrågor? Är det ett område ni arbetar med på lång sikt?

Får ni också förfrågningar ni inte alltid kan täcka upp? Ingå ett idéburet partnerskap med Medveten Konsumtion. Vi har all kunskap, material och tid att kunna genomföra dessa – att uppfinna hjulet igen är ju bara ineffektivt!

Vi har expertkunskapen & resurserna

Föreningen Medveten Konsumtion fungerar som ett nätverk av folk som hjälper varandra att kunna ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv.

Vi är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som har sitt säte i Stockholm och arbetar för miljö, hållbarhet och en medveten konsumtion. Föreningen är en demokratiskt uppbyggd organisation där medlemmarna tillsammans bestämmer riktlinjer och mål vid det årligen återkommande årsmötet.

Organisationen kan ingå i ett idéburet offentligt partnerskap med er kommun, landsting eller företag för att samverka kring förfrågningar på olika typer av föredrag (workshops, föreläsningar, skräddarsydda föredrag) kring hållbarhetsfrågor och dess underrubriker, t ex (barn och) kemikalier, kläder, mat, energi, elektronik, transport, upphandling och miljö. Både ni och Medveten Konsumtion arbetar troligtvis idag på varsitt håll med frågan, men där föreningen Medveten Konsumtion kan
erbjuda expertkunskap, material och en föreläsarstab i ovanstående frågor.

Föreningen jobbar inspirerande med enkla råd och tips, erbjuder fördjupningskunskaper och föreläser utan pekpinnar.

Visst låter det bra?

Ad1Kontakta tf. generalsekreterare Alexandra Davidsson för mer information och för att få ett förslag på avtal.  Det går bra att ringa på 073 – 081 36 30 eller maila på alexandra.davidsson@medvetenkonsumtion.org