Boka en föreläsning

Vi erbjuder inspirerande, ögonöppnande och innehållsrika föreläsningar, workshops och seminarier. Vi är experter inom områden som rör hållbarhet och medveten konsumtion. Dessutom jobbar vi utan pekpinnar, så boka oss nu!

Vi uppmanar till reflektion, inte perfektion. Vi är en innovativ och positiv kraft som inspirerar till förändring. Vi är inte rädda för att lyfta fram den problematik som ligger bakom våra konsumtionsmönster, men gör detta på ett konstruktivt sätt och visar på möjliga och realistiska alternativ, som den enskilde konsumenten kan tillämpa i sin vardag.

 

Några av våra mest populära föreläsningar handlar om

Hållbart mode

Maten och klimatet

Elektronik

Barn och kemikalier

 

Vi har ett perspektiv på konsumtion som alla kan ta till sig, oavsett inkomst, ålder, politisk åskådning, yrke eller utbildning. Vi ska upplevas som en öppen organisation där man känner sig välkommen att delta och där alla passar in. Vi värderar glöd och engagemang lika högt som kompetens.

 

Du kan boka en av våra kunniga medarbetare för ett längre eller kortare föredrag/workshop. Välj mellan ett specifikt tema för fördjupning eller att få helheten presenterad. Vi utformar dagen eller timman på det sätt som passar er bäst. Välkommen att kontakta oss för mer information på info@medvetenkonsumtion.org.

Fotograf: Daniel Söderberg, www.greenpix.se.