MEJERIPRODUKTER

Mjölkproduktion orsakar utsläpp av växthusgasen metan från kornas fodersmältning och från lagring av flytande gödsel. Lustgas avges även från tillverkningen av mineralgödselkväve, lagring av stallgödsel och från marken.

I svensk mjölkproduktion ger ett kilo mjölk upphov till ca 1 kilo växthusgaser och det är ingen större skillnad mellan ekologisk och konventionell mjölk. Vid ekologisk KRAV-certifierad produktion måste dock fodret vara ekologiskt vilket innebär att användningen av växtskyddsmedel och gödsel är mindre än i konventionell odling. 

Hårdost har större klimatpåverkan per kilo färdig ost än mjölk eftersom det behövs tio kilo mjölk för att tillverka ett kilo ost. Därför orsakar ett kilo halvhård ost utsläpp av ca 9 kilo växthusgaser.

Förpackningen och transporten från butik till hemmet har också betydelse för mejeriprodukternas klimatpåverkan.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV MEJERIPRODUKTER

  • Byt ut några vanliga mejeriprodukter till alternativ gjorda på havre, ris, soja eller mandel. 
  • Välj ekologiska och närproducerade mejeriprodukter. 
  • Välj produkter med liten andel förpackning, de klassiska mjölkförpackningarna som ser ut som en tegelsten är att föredra framför de nyare avlånga förpackningarna och förpackningar med plastkork.
  • Mejeriprodukter kan vara hårt processade och innehålla många tillsatser. Om du inte vill betala för vatten och tillsatser bör du undvika smaksatta produkter och light-varianter.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

Står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.

BESÖK SIDAN

Svenskt sigill

Märkning som garanterar att råvaran har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar.

BESÖK SIDAN

KÄLLOR TILL TEXTEN

På väg mot miljöanpassade kostråd

Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (2008). En rapport gjord av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Livsmedelsverket, som är underlaget till Livsmedelsverkets förslag till miljöanpassade kostråd.

BESÖK SIDAN

Mat för ett bättre klimat

Faktaunderlag Miljövänliga Veckan (2009). En skrift om matens miljö- och klimatpåverkan från Naturskyddsföreningen.