KÖTT

Kött står för matens största miljö- och klimatpåverkan. Svenskarnas konsumtion av kött har dubblerats sedan 1970-talet. Att äta mindre kött är därför det enskilt smartaste miljöval du kan göra. 

KLIMAT

Den ökande konsumtionen av kött, och det sätt som många köttdjur föds upp på, är en av vår tids stora utmaningar. I dag äter vi i Sverige mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och vad planeten tål.

Globalt bidrar köttkonsumtionen till minskad biologisk mångfald, ökade utsläpp av klimatgaser och ökad användning av bekämpningsmedel. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött, välja mer protein från växtriket och inte slänga kött så gör du en hjälteinsats för planeten.

Djurproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser och utsläppen kommer främst från djurens fodersmältning, gödsel, förändrad markanvändning och transporter. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut.

Nötkreatur och får orsakar större utsläpp av växthusgaser (15-25 kilo växthusgaser per kilo kött) än gris och kyckling (4-7 respektive 2-5 kilo växthusgaser per kilo kött). Det beror på att nötkreatur och får är idisslande djur och deras fodersmältning orsakar utsläpp av metangas.

ODLINGSMARK

Djurhållningen tar 26% av jordens isfria landområden, 33% av all odlingsmark och 70% av all jordbruksmark. Runtom i världen sker en massiv skövling av skogen för att skapa betesmark till köttdjur. Av den mark i Amazonas där det tidigare stod regnskog är nu 70% betesmark.

Detta lät ju trist.. Hur ska man då tänka för att kunna konsumera kött på ett mer medvetet sätt? Använd dig av dig konsumentmakt; fråga i butiken, restaurangen och kaféet vad det är för kött och hur det är producerat. Om det inte låter bra i dina öron – välj ett vegetariskt alternativ. Enligt WWF:s köttguide har en portion med nötkött lika mycket klimatpåverkan som femtio vegetariska portioner med lika mycket protein och annan näring.

Vill du lära dig mer om kött, vegetarianism och en hållbar planet?

I podcasten Tugget, som producerats av WWF Sweden Youth, utmanar de köttnormen och funderar på vad vegetarianism egentligen är bra för. 

Här kan du läsa mer fördjupning om köttets klimat- och miljöpåverkan.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV KÖTT

  • Minska din konsumtion av kött genom att byta ut flera rätter i veckan mot vegetariska alternativ. På Vego Ecos hemsida får du inspiration och tips för att äta och leva på ett mer hållbart och hälsosamt sätt.
  • Välj ekologiskt och närproducerat kyckling-, nöt- och griskött. 
  • Fråga om köttet är svenskt och ekologiskt när du äter kött på café eller restaurang.
  • Välj nöt- och lammkött från djur som har betat utomhus, så kallat naturbeteskött, och gärna närproducerat och ekologiskt.
  • Ladda ner WWF:s köttguide.
  • Planera dina inköp och släng ingen mat, och framförallt inte kött. 

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.

BESÖK SIDAN

EU-ekologiskt

EU-ekologisk produktion är basnivån för ekologisk odling och djurhållning inom EU.

BESÖK SIDAN

Svenskt sigill

Märkning som garanterar att råvaran har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar.

BESÖK SIDAN

Naturbeteskött

det finns olika märkningar för naturbeteskött; ICA Naturbeteskött, Kaprilfolkött (KRAV) och Svenskt sigill.

BESÖK SIDAN

KÄLLOR

Svensk mat- och miljöinformation

BESÖK SIDAN

WWF Köttguide

BESÖK SIDAN