RÅD OCH TIPS

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan” från 2015 orsakas utsläppen av växthusgaser till drygt 80 procent av den privata konsumtionen. Genomsnittssvensken släpper ut 8 ton koldioxid genom sin privata konsumtion. Den privata konsumtionen kan i sin tur delas upp på aktiviteterna ”äta” med utsläpp på drygt 25 procent, ”bo” med drygt 30 procent, ”resa” med knappt 30 procent och ”övrigt” knappt 15 procent.

Det är långt ifrån så att vi alltid kan se konsekvenserna av vår konsumtion i vår närmiljö. Svenskar köper mycket importerade varor och nästan hälften av alla växthusgaser det bildas av vår konsumtion kommer från importer. Varorna produceras ofta i länder långt från Sverige, där människor lider på grund av kemikalieanvändningen, utsläpp i mark och hav och dåliga arbetsvillkor. Vi använder 100 gånger fler kemikalier idag jämfört med år 1950. 

Här har vi samlat ihop tips om hur man som medveten konsument kan tänka inom ett antal områden och vilka märkningar man kan titta efter. 

I menyn till vänster väljer du kategori så får du upp några korta och konkreta råd. Vill du sen ha mer detaljerad information eller fördjupa dig ytterligare via andra sajter, böcker och annat så har vi även samlat en del bra länkar.

Har du synpunkter på våra tips och råd eller information och kunskaper om något område som vi inte ännu har tagit med, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss med förslag och kommentarer. Hör av dig på: info@medvetenkonsumtion.org